21 marca Międzynarodowym Dniem Eliminacji Dyskryminacji Rasowej

Pierwszy artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka głosi, że ​​„wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i praw”. Międzynarodowy Dzień Eliminacji Dyskryminacji Rasowej przypomina nam o naszej zbiorowej odpowiedzialności za promowanie i ochronę tego ideału.

Dyskryminacja rasowa i etniczna ma miejsce codziennie na całym świecie. Rasizm i nietolerancja mogą przybierać różne formy – od odmawiania jednostkom podstawowych zasad równości po napędzanie nienawiści etnicznej, które mogą prowadzić do ludobójstwa – wszystko to może zniszczyć życie i złamać społeczność. Walka z rasizmem jest sprawą priorytetową dla społeczności międzynarodowej i stanowi sedno pracy Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka.

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Dyskryminacji Rasowej jest obserwowany wraz z serią wydarzeń i działań na całym świecie 21 marca każdego roku. Dzień ma na celu przypomnienie ludziom o negatywnych konsekwencjach dyskryminacji rasowej. Zachęca również ludzi do pamiętania o ich obowiązku i determinacji w walce z dyskryminacją rasową.

Tło

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Dyskryminacji Rasowej został ustanowiony sześć lat po wydarzeniu znanych jako tragedia Sharpeville lub masakra w Sharpeville, które przyciągnęły uwagę całego świata. W tym wydarzeniu policja otworzyła ogień i zabiła 69 osób podczas pokojowej demonstracji dotyczącej „ustawy o przepustkach” w Sharpeville w Południowej Afryce, 21 marca 1960 roku.

Zgromadzenie Ogólne ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) wezwało społeczność międzynarodową do zwiększenia wysiłków na rzecz wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji rasowej, kiedy ogłosiła dzień obchodami ONZ w 1966 r. Wezwała również wszystkie państwa i organizacje światowe do udziału w programie działania zwalczanie rasizmu i dyskryminacji rasowej w 1983 r. W 2001 r. odbyła się Światowa Konferencja przeciwko Rasizmowi i Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z nimi Nietolerancji. ONZ kontynuuje swoje wysiłki na rzecz zwalczania wszelkich form nietolerancji rasowej.

Obchody

W tym dniu w wielu krajach na całym świecie organizowane są różne działania i wydarzenia. Poprzednie działania obejmowały transmisję internetową z centrali ONZ w dniu 21 marca, w której pojawili się przywódcy organizacji. Takie wydarzenia mają na celu pomóc młodym ludziom w wyrażeniu swoich opinii, znalezieniu sposobów walki z rasizmem i promowaniu tolerancji w ich społecznościach i życiu.

Młodzi ludzie mają również możliwość opublikowania swoich opinii na temat praw człowieka i dyskryminacji rasowej w Voices of Youth, która jest internetową tablicą ogłoszeń dla młodych ludzi UNICEF. Współtwórcy Voices of Youth pochodzą z różnych części świata, w tym z Jamajki, Kazachstanu czy Filipin. Inne działania obejmują eseje, projekty fotograficzne i opublikowane artykuły promujące walkę z dyskryminacją rasową.

Życie publiczne

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Dyskryminacji Rasowej nie jest świętem państwowym w takich krajach jak Australia, Kanada, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone.

Symbolika

Logo ONZ jest często kojarzone z materiałami marketingowymi i promocyjnymi tego wydarzenia. Zawiera projekcję mapy świata wyśrodkowanej na biegunie północnym, wpisanej w wieniec składający się ze skrzyżowanych gałęzi drzewa oliwnego. Gałązki oliwne symbolizują pokój, a mapa świata przedstawia obszar zainteresowania ONZ w osiąganiu jej głównego celu, jakim jest pokój i bezpieczeństwo. Rzut mapy rozciąga się na 60 stopni szerokości geograficznej południowej i obejmuje pięć koncentrycznych okręgów.

odstresowani_admin
Autor artykułu:
odstresowani_admin